16S rRNA Refseq V15.22 Genomic RefSeq V9.15
Sequence Meta Information:
Porphyromonas endodontalis ATCC 35406
Info available in HOMD database:  
1Oral Taxon ID273
2HOMD Sequence IDSEQF1033
3HOMD Name (Genus, Species)Porphyromonas endodontalis
4Genome Sequence Name
(Name associated with genomic sequence)
Porphyromonas endodontalis
5Comments on NameNA
6Culture Collection Entry NumberATCC 35406
7Isolate OriginInfected Root Canal
8Sequencing StatusHigh Coverage
9NCBI Taxonomy ID553175
10NCBI Genome BioProject ID31385
11NCBI Genome BioSample IDSAMN00002247
12GenBank Accession IDACNN00000000.1
13Genbank Assembly IDGCA_000174815.1
14Number of Contigs and Singlets37
15Combined Length (bps)2,064,508
16GC Percentage47.52
17Sequencing CenterJ. Craig Venter Institute
18ATCC Medium Number1490
19Non-ATCC MediumHK
2016S rRNA Gene Sequence
  

>SEQF1033 Porphyromonas endodontalis strain ATCC 35406, oral taxon 273, 16S ribosomal RNA gene, partial sequence

GAGTTTGATCCTGGCTCAGGATGAACGCTAGCGATAGGCTTAACACATGCAAGTCGAGGGGCAGCATTATTTTAGCTTGCTAAGATAGATGG
CGACCGGCGCACGGGTGCGTAACGCGTATGCAACCTGCCTGTAATTAGGGAATAACCCGGTGAAAGTCGGACTAATACCCTATATTCTTCTT
TCTCCGCATGGAGGAGGACGGAAAGATTTATTGATTACAGATGGGCATGCGTCCCATTAGCTGGTTGGTAAGGTAACGGCTTACCAAGGCAA
CGATGGGTAGGGGGACTGAGAGGTTGACCCCCCACACTGGTACTGAGACACGGACCAGACTCCTACGGGAGGCAGCAGTGAGGAATATTGGT
CAATGGGCGAGAGCCTGAACCAGCCAAGTCGCGTGAAGGACGACGGTTCTATGGATTGTAAACTTCTTTTGTAGAGGAATAATGGCAGCTAC
GTGTAGCTGAGATGCATGTACTCTACGAATAAGTATCGGCTAACTCCGTGCCAGCAGCCGCGGTAATACGGAGGATACGAGCGTTATCCGGA
ATTATTGGGTTTAAAGGGTGCGTAGGTGGCGTATTAAGTCAGTGGTGAAAAGCTGCAGCTCAACTGTAGTCTTGCCGTTGAAACTGATATGC
TAGAGAGGAGACGAGGTATGCGGAATGTGTGGTGTAGCGGTGAAATGCATAGATATCACACAGAACGCCGATTGCGAAGGCAGCGTACCAGG
CTCCGTCTGACACTGAAGCACGAAAGCGTGGGGATCAAACAGGATTAGATACCCTGGTAGTCCACGCAGTAAACGATGAATACTAGATTTTT
GCGATATACTGTAAGAGTCTAAGCGAAAGCGATAAGTATTCCACCTGGGGAGTACGCCGGCAACGGTGAAACTCAAAGGAATTGACGGGGGC
CCGCACAAGCGGAGGAACATGTGGTTTAATTCGATGATACGCGAGGAACCTTACCCGGGATTGAAATTTAGATGATGGCAGATGAGAGTTTG
CTTTCCTTCGGGACATCTAAGTAGGTGCTGCATGGTTGTCGTCAGCTCGTGCCGTGAGGTGTCGGCTTAAGTGCCATAACGAGCGCAACCCG
CGTCGATAGTTACTAACAGGTTATGCTGAGGACTCTATCGAGACAGCCGTCGTAAGACGCGAGGAAGGGGCGGATGACGTCAAATCAGCACG
GCCCTTACATCCGGGGCGACACACGTGTTACAATGGCAGGGACAAAGGGAAGCGACATGGTGACATGAAGCGGATCTCCAAACCCTGTCCCA
GTTCGGATCGGAGTCTGCAACTCGACTCCGTGAAGCTGGATTCGCTAGTAATCGCGCATCAGCCATGGCGCGGTGAATACGTTCCCGGGCCT
TGTACACACCGCCCGTCAAGCCATGGAAGTTGGGAGTACCTGAAGAGCGTAACCGCAAGGGGCGCTTAAGGGTAATACCAGTGACTGGGGCT
AAGTCGTAACAAGGTAGCCGTACCGGAAGGTGC

21Comments for 16s rRNA Gene SequenceNA
Copyright 2007-2022 The Forsyth Institute
Hosted on Amazon AWS EC2
192.168.0.51